Pertandingan Dashboard Komuniti.

Pertandingan ini terbuka kepada semua komuniti setempat. berikut adalah terma dan syarat untuk menyertai pertandingan ini

Lihat: Terma & Syarat Pertandingan