Pertandingan Video Pendek "Tidak Pasti Jangan kongsi".

Pertandingan ini adalah bertemakan "Tidak Pasti Jangan Kongsi", juga mengajak orang ramai agar berhati-hati dalam berkongsi segala maklumat dengan membuat semakan di 'www.sebenarnya.my'.