NO. TAJUK AKTIVITI TARIKH/HARI
1

SARINGAN KESIHATAN KOSPEN 

SETIAP AHAD
2

VIDEO PEMBELAJARAN & KUIZ PEMAHAMAN

HUJUNG MINGGU
3 SANTAI BICARA ILMU 26 MAC 2019 / SELASA
4  HARI BERSAMA KOMUNITI  28 MAC 2019 / KHAMIS
5