PROGRAM: Kelas keusahawan dan e-pembelajaran (menaip pantas)

TARIKH: 04 Februari 2018 (Ahad)

MASA: 10.00pg-12.00pg

LOKASI: PI1M Pekan Tampin

PESERTA:  3 orang

Pengisian:

Memberi pendedahan kepada komuniti apa itu usahawan, dan bagaimana untuk membuat kertas kerja untuk perniagaan. Selain itu juga memberi pendedahan pengisisan di dalam kertas kerja perniagaan. Pengisisan yang kedua pula adalah e-pembelajaran yang mana mengajar bagaimana cara untuk belajar menaip dengan pantas.