Hospital Tampin

Hospital Tampin  dibina di Pekan Tampin, Negeri  Sembilan bagi memberi khidmat kesihatan kepada penduduk  sekitar Tampin, Gemencheh, Pondoi, Tebong, Kendong, dan lain-lain kawasan yang berhampiran dengan Tampin.

Alamat Hospital Tampin

Jalan Haji Ahmad Zainuddin, Tampin
Tampin, Negeri Sembilan
73009 Tampin
Negeri Sembilan
Tel: 06-4411511
Fax: 06-4419610
URL: http://htampin.moh.gov.my/

Klinik Kesihatan Tampin (JPL)

& Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Tampin

Alamat:

KM2, Jalan Tampin-Gemas, Tampin
Tampin, Negeri Sembilan.
73009 Tampin
Negeri Sembilan
Tel: 06-433 1806

Pejabat Perkhidmatan Veterinar

 Fungsi Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah

- Merancang, menyediakan, mentadbir dan mengurus hal-hal berkaitan perkhidmatan dan perjawatan kakitangan jabatan di peringkat daerah.

-Merancang program pembangunan industri ternakan di peringkat daerah serta memantau projek-projek ternakan yang dilaksanakan di peringkat daerah dan mukim untuk memastikan aliran penyelarasan program antara peringkat Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri serta daerah dilaksanakan dengan baik mengikut landasan serta strategi dan objektif yang telah disasarkan.

-Merancang program-program pengawalan dan pembasmian penyakit haiwan berjangkit, spesifik dan zoonotik di peringkat daerah serta memantau situasi penyakit ternakan di peringkat daerah dan mukim bagi memastikan sasaran serta penyelarasan program yang dilaksanakan mengikut landasan serta strategi dan objektif dan sasaran yang telah disediakan.

-Mewujudkan suasana yang kondusif di peringkat daerah melalui program-program pembangunan subsektor ternakan ke arah menggalakan pertumbuhan industri ternakan dan industri asas tani yang mapan.

Alamat:

2013, Jalan Seremban,
73000 Tampin,
Negeri Sembilan
Tel: 06-441 6754
URL: http://dvsns.ns.gov.my/